Προσωρινές λύσεις στην αναμονή για τα εμφυτεύματα δοντιών (video)Συνήθως ανάμεσα στην τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων και στην αποκατάσταση τους με τα προσθετικά δόντια, μεσολαβεί διάστημα 3-6 μηνών.

Αν σκοπεύετε να αντικαταστήσετε τα δόντια που χάσατε με οδοντικά εμφυτεύματα, τότε θα έχετε πιθανόν προβληματιστεί για το πως θα περάσει ο χρόνος μέχρι την τελική αποκατάσταση των εμφυτευμάτων. Η προσωρινή αποκατάσταση των δοντιών που λείπουν, εξυπηρετεί αισθητικές και λειτουργικές ανάγκες και είναι απαραίτητη σε μεγάλο αριθμό των περιστατικών.

Ανάλογα με το πρόβλημα, οι λύσεις είναι διαφορετικές.

Σε αυτό το βίντεο, θα μάθετε τι προσφέρουμε όταν λείπει ένα πρόσθιο δόντι, όταν λείπουν όλα τα δόντια και όταν λείπουν πίσω δόντια.