Όψεις πορσελάνης ή ρητίνης, στον βρυγμό;Ο βρυγμός είναι μια ακούσια παραλειτουργική δραστηριότητα των γνάθων, κατά την οποία οι ασθενείς σφίγγουν ή τρίβουν πολύ τα δόντια τους κυρίως κατά την διάρκεια του ύπνου.

Πολλές φορές οι ασθενείς με βρυγμό εμφανίζουν σημαντική φθορά των δοντιών τους, που είναι ανάλογη με την συχνότητα ή την ένταση του φαινομένου.

Ο βρυγμός δεν μπορεί να σταματήσει, μπορούμε όμως να προστατέψουμε τα δόντια σας με την βοήθεια ενός νάρθηκα σταθεροποίησης ή βρυγμού.

Με το πέρασμα των χρόνων, οι ασθενείς με βρυγμό εμφανίζουν φθορά των δοντιών τους, η οποία οδηγεί σε δόντια που μικραίνουν σε μέγεθος και φαίνονται τριμμένα. Όταν η φθορά των δοντιών γίνεται εμφανής, πολλοί ασθενείς θέλουν να την αποκαταστήσουν, θέλουν δηλαδή να βελτιώσουν την εικόνα των δοντιών και του χαμόγελου τους με την βοήθεια σύγχρονων λύσεων όπως είναι οι όψεις ρητίνης και οι όψεις πορσελάνης.

Όψεις μπορούν να τοποθετηθούν σε ασθενείς με βρυγμό, και από τα δύο είδη όψεων που έχουμε στην διάθεση μας, προτιμούμε τις όψεις πορσελάνης γατί είναι πιο ισχυρές από τις όψεις ρητίνης. 

Οι όψεις πορσελάνης έχουν 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να σπάσουν σε ασθενείς με βρυγμό σε σχέση με ασθενείς που δεν τρίβουν τα δόντια τους. Με την χρήση όμως ενός νάρθηκα σταθεροποίησης, η πιθανότητα κατάγματος μειώνεται στο 1%. 

Παρακολουθήστε στο βίντεο που ακολουθεί μια ανάλυση του φαινομένου του βρυγμού και του τρόπου με τον οποίο τον αντιμετωπίζουμε με την βοήθεια σύγχρονων προσθετικών λύσεων.

"