Οδηγίες για ασθενείς που χρησιμοποιούν οδοντοστοιχία για πρώτη φορά 

Αν έχετε χάσει πολλά ή όλα σας τα δόντια ή αν πρόκειται να χάσετε όλα σας τα δόντια, θα μάθετε σε αυτό το βίντεο για τις οδοντοστοιχίες και για τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν.

Μιλάμε για τις μερικές και τις ολικές οδοντοστοιχίες, για τις επένθετες οδοντοστοιχίες και για τις άμεσες οδοντοστοιχίες.

Θα μάθετε επίσης χρήσιμες πληροφορίες για τα πρώτα στάδια προσαρμογής στην καινούργια σας οδοντοστοιχία και οδηγίες για την φροντίδα τους.

 Διαβάστε τις οδηγίες του ιατρείου μας για τις χρήση και την φροντίδα των ολικών οδοντοστοιχιών

 
"