Μασελάκι ύπνου από το διαδίκτυο ή το φαρμακείο; 

Αν χρειάζεστε έναν νάρθηκα βρυγμού και έχετε σκεφτεί να τον προμηθευτείτε από το διαδίκτυο ή από το φαρμακείο, σκεφτείτε το ξανά.

H αξία ενός σωστά κατασκευασμένου νάρθηκα βρυγμού που θα προστατέψει τα δόντια σας από την φθορά και θα σας ανακουφίσει από τον πόνο στο πρόσωπο ή στην κροταφογναθική διάρθρωση, είναι μεγάλη.

Μπορεί να είναι δελεαστικό για εσάς να βρείτε ένα υποκατάστατο ενός νάρθηκα βρυγμού που θα κατασκευάσετε σε μεγάλο βαθμό μόνος ή μόνη σας, αλλά πιο πριν ενημερωθείτε στο βίντεο για ιο λόγο που δεν πρέπει να εφαρμόζετε αυτή την πρακτική.