Τι είναι η τεχνική "Δόντια σε μια Μέρα"; (video)Η τεχνική “Δόντια σε μια μέρα” ή η άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων, είναι μια τεχνική με την οποία τοποθετούμε τα εμφυτεύματα στο στόμα σας και κατασκευάζουμε και τα δόντια πάνω από αυτά, στο ίδιο ραντεβού.

Είναι μια σύγχρονη τεχνική αντιμετώπισης της έλλειψης των δοντιών που εφαρμόζεται υπό ειδικές συνθήκες.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί πολλές πληροφορίες για την άμεση φόρτιση και τι μπορεί να σας προσφέρει: