Οδοντικά εμφυτεύματα
Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα;

Τα οδοντικά εμφυτεύματα, είναι κατασκευές από τιτάνιο που έχουν το σχήμα της ρίζας ενός δοντιού. Αποτελούν το πιο σύγχρονο τρόπο για την αντικατάσταση των δοντιών και χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν ένα, πολλά ή όλα τα δόντια.

Χρησιμοποιούνται από το 1950, όταν ερευνητές διαπίστωσαν πως το τιτάνιο σχηματίζει ένα πολύ ισχυρό δεσμό με το οστό που το περιβάλλει, μια διαδικασία που ονομάζεται οστεοενσωμάτωση. Μετά από χρόνια έρευνας και μελέτης δημιουργήθηκαν τα οδοντικά εμφυτεύματα τα οποία πλέον λειτουργούν με επιτυχία σε στόματα ασθενών έως και 30 χρόνια.


Είναι απαραίτητο να αντικαταστήσω το δόντι που έχασα;

Ναι, είναι. Τα συνηθέστερα προβλήματα που δημιουργεί η απώλεια των δοντιών είναι η περιορισμένη ικανότητα μάσησης, η  μετακίνηση των γειτονικών δοντιών, ο πόνος, το  μη ελκυστικό χαμόγελο και η  μειωμένη αυτοπεποίθηση.

Επιπλέον δυσάρεστη συνέπεια από την απώλεια των δοντιών είναι και η απώλεια του οστού που τα στήριζε, η οποία οδηγεί σταδιακά σε ατροφία των γνάθων και σε αισθητικές αλλαγές στο πρόσωπο.


Πως μπορώ να αντικαταστήσω το δόντι που έχασα;

Τα δόντια που χάνονται μπορούν να αντικατασταθούν με γέφυρες, μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες ή με οδοντικά εμφυτεύματα.

Καθεμία όμως από αυτές τις λύσεις έχει κάποια μειονεκτήματα. Οι γέφυρες απαιτούν τον τροχισμό των διπλανών δοντιών που θα στηρίξουν την αποκατάσταση, ενώ οι οδοντοστοιχίες είναι κινητές εργασίες που μπορεί να δημιουργούν τραύματα ή δυσκολίες στην ομιλία και στην μάσηση.

Τα εμφυτεύματα είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση της έλλειψης των δοντιών. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα τους είναι

  • Αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην περιοχή που υπάρχει, χωρίς να απαιτούν τροχισμό των γειτονικών δοντιών
  • Η θεραπεία με τα οδοντικά εμφυτεύματα έχει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με την θεραπεία με γέφυρες ή οδοντοστοιχίες
  • Διατηρούν το οστό μέσα στο οποίο τοποθετούνται
  • Μπορούν να προσφέρουν σε ασθενείς με οδοντοστοιχίες, μια πιο σταθερή οδοντοστοιχία ή μια ακίνητη εργασία
  • Βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν γιατί βελτιώνουν την μάσηση, την υγιεινή και την λειτουργία.

Πως τοποθετούνται τα εμφυτεύματα;

Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται με τοπική αναισθησία στο οδοντιατρείο με μια τεχνική ακριβείας που διασφαλίζει την σωστή τους θέση στο χώρο.

Συνήθως καλύπτονται με τα ούλα και παραμένουν στην γνάθο από 3-6 μήνες για να ενωθούν με το οστό που το περιβάλει.

Στο διάστημα αυτό οι ασθενείς μας χρησιμοποιούν προσωρινές γέφυρες ή οδοντοστοιχίες ώστε να μπορούν να μασούν.

Μετά την πάροδο της περιόδου αναμονής τα εμφυτεύματα αποκαλύπτονται και αρχίζει η κατασκευή της προσθετικής εργασίας που θα στηρίξουν.


Είναι επώδυνη η τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων;

Όχι, οι περισσότεροι ασθενείς που έχουν εμφυτεύματα δηλώνουν πως η ενόχληση μετά την τοποθέτηση τους ήτανε πολύ ηπιότερη από αυτή που περιμένανε. Παρά το γεγονός πως η αντοχή στον πόνο είναι διαφορετική για κάθε άνθρωπο οι περισσότεροι ασθενείς αντιμετωπίζουν την ενόχληση με ήπια παυσίπονα.

Αν ο αριθμός των εμφυτευμάτων που χρειάζεστε είναι μεγάλος ή αν η διαδικασία σας προκαλεί αγωνία, τότε η τοποθέτηση τους είναι δυνατόν να γίνει και σε κλινική, με μέθη ή ακόμη και με γενική αναισθησία.


Είναι απαραίτητο να τοποθετήσω ένα εμφύτευμα για κάθε δόντι που έχω χάσει;

Κάθε ασθενής είναι μοναδικός και εξετάζεται διεξοδικά,  προκειμένου να αποφασιστεί ο ακριβής αριθμός των εμφυτευμάτων που χρειάζονται για να καλυφθούν οι ανάγκες του.

Ο αριθμός των απαραίτητων εμφυτευμάτων, εξαρτάται από των αριθμό των δοντιών που λείπουν, από την ποιότητα του διαθέσιμου οστού και από το σχέδιο θεραπείας που θα επιλέξετε με τον γιατρό σας.

Ενώ για παράδειγμα είναι δυνατό να αντικαταστήσετε όλα τα κάτω δόντια με μια ολική επένθετη οδοντοστοιχία που στηρίζεται σε 2 έως 4 εμφυτεύματα, μπορεί για μια ακίνητη γέφυρα στα πίσω δόντια της γνάθου να προτιμήσουμε ένα εμφύτευμα για κάθε χαμένο δόντι ώστε  αυτά να αντέξουν στις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την μάσηση. 


Μήπως είμαι πολύ μεγάλος σε ηλικία για οδοντικά εμφυτεύματα;

 Η γενική υγεία και η επιθυμία να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής είναι περισσότερο σημαντικά από την ηλικία, όταν κάποιος αποφασίζει αν θέλει να θεραπευτεί με οδοντικά εμφυτεύματα.

Άλλωστε τα εμφυτεύματα χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά σε ηλικιωμένους ασθενείς που είχαν χάσει όλα τα δόντια τους και υπέφεραν από την χρήση των συμβατικών ολικών οδοντοστοιχιών.


Πόσο κρατάνε τα οδοντικά εμφυτεύματα;

Τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες δείχνουν πως τα οδοντικά εμφυτεύματα παραμένουν επιτυχημένα ακόμη και μετά από 30 χρόνια χρήσης με ποσοστό επιβίωσης των προσθετικών εργασιών που στηρίζουν, πάνω από 95% στα 10 χρόνια .

Τα εμφυτεύματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι μόνιμα, όπως άλλωστε και τα φυσικά δόντια μας. Παρόλα αυτά πολλοί παράγοντες καθορίζουν την επιτυχία τους με κυριότερους την υγιεινή του στόματος καθώς και τις τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο για τον έλεγχο τους.

Το κάπνισμα, η άσκηση υπερβολικής πίεσης σε εμφυτεύματα που τοποθετήθηκαν πρόσφατα καθώς και το σφίξιμο των δοντιών είναι επιβαρυντικοί παράγοντες και γι αυτό  πρέπει να αποφεύγονται ή να ελέγχονται.


Είμαι κατάλληλος ασθενής για εμφυτεύματα;

Εφόσον το ιατρικό σας ιστορικό το επιτρέπει, ο οδοντίατρος  θα σας εξετάσει και θα αξιολογήσει την πανοραμική σας ακτινογραφία ώστε να διαπιστώσει αν υπάρχει κατάλληλη ποσότητα οστού για το εμφύτευμα.

Ενδεχομένως να χρειαστεί λεπτομερέστερος ακτινογραφικός έλεγχος με αξονική ή ογκομετρική τομογραφία για να εξακριβωθεί η ακριβής ποσότητα του διαθέσιμου οστού. Ο έλεγχος αυτός είναι καθοριστικός αν η περιοχή προς αποκατάσταση είναι κοντά σε σημαντικά ανατομικά στοιχεία όπως το κάτω φατνιακό νεύρο ή το ιγμόρειο άντρο καθώς και σε περιπτώσεις με οριακά μικρή ποσότητα διαθέσιμου οστού.


Πόσο κοστίζουν τα οδοντικά εμφυτεύματα;

Το κόστος της θεραπείας με εμφυτεύματα ποικίλλει και εξαρτάται από παράγοντες όπως:

  • ο αριθμός των εμφυτευμάτων και των δοντιών που θα αντικατασταθούν,
  • το είδος της προσθετικής εργασίας,
  • το είδος των εμφυτευμάτων καθώς και
  • οι γνώσεις και οι δεξιότητες του θεράποντος γιατρού.

Το ακριβές κόστος της θεραπείας  πρέπει να το συζητήσετε με τον γιατρό σας. Στο βάθος του χρόνου οι λύσεις με οδοντικά εμφυτεύματα αποδεικνύονται οικονομικότερες των εναλλακτικών, διότι οι εργασίες σε εμφυτεύματα αντέχουν περισσότερο στον χρόνο και δεν χρειάζονται συχνά αντικατάσταση.