Από τις όψεις ρητίνης στις όψεις πορσελάνης, ένα ταξίδι στον χρόνο! (video)



 Βλέπουμε σε αυτό το βίντεο την διαδρομή που κάναμε με μια αγαπημένη ασθενή για να βελτιώσουμε το χαμόγελο της.

Στο πέρασμα των χρόνων ανάλογα με τια ανάγκες της, εξελίξαμε το σχέδιο θεραπείας και προχωρήσαμε από τις όψεις ρητίνης στις όψεις πορσελάνης.  

Με την βοήθεια του περιστατικού βλέπουμε τα πλεονεκτήματα και τα μεονεκτήματα των τεχνικών και σας βοηθάμε να δείτε την λύση που μπορεί να είναι κατάλληλη για εσάς, αν θέλετε να βελτιώσετε την εικόνα του χαμόγελου σας .